Hệ thống bơm kết hợp lưới điện bao gồm:

  1. Tấm pin NLMT
  2. Biến tần bơm NLMT (GD100-PV, BPD)
  3. Tủ điện bảo vệ đóng/ngắt
  4. Bộ giám sát từ xa
  5. Bơm
  6. Bồn chứa
  7. Lưới điện